О ШКОЛИ

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду основана је 1959. године као Виша машинска школа. Данас је једна од водећих струковних високошколских установа у РС, са 10 акредитованих студијских програма на основним и 2 на мастер струковним студијама, у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији.

После завршених основних струковних студија могу се наставити студије на неком од постојећих мастер струковних програма у нашој Школи, или на другим високошколским установама у земљи и иностранству.

Висока техничка школа је у својe програмe као важан сегмент укључила праксу у фирмама. Резултат ове праксе је стицање искуства, прикупљање грађе за завршни рад, а често и запослење у истој фирми, након завршетка студија.

Спот
Пусти видео запис

62

ГОДИНЕ РАДА

14381

ДИПЛОМИРАНИХ

12

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

1573

АКТИВНИХ СТУДЕНАТА

Студије

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми

Циљеви студијског програма Машинско инжењерство укључују оспособљеност за обављање послова и задатака у савременим технологијама производње од пројектовања производње, одржавања, организације рада, управљања процесима, управљање квалитетом и експлоатације термоенергетских постројења.

Студијски програм Друмски саобраћај обезбеђује преношење научних, стручних знања и вештина, развој струке, унапређење и креативност у областима које су садржајно везане за студијски програм. Циљеви студијског програма укључују оспособљеност за обављање послова и задатака у савременом транспорту робе и путника и безбедности саобраћаја.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина за анализу и оцену ризика од катастрофалних догађаја, пожара и експлозије, као и спречавање настајања великих материјалних штета и несрећа.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области инжењерства заштите на раду, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина за препознавање опасности и штетности, као и за примену и спровођење мера заштите за спречавање, отклањање и/или смањење ризика од повреда на радном месту и у радној околини.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области заштите животне средине, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина за анализу, унапређење, управљање и организовање заштите животне средине у складу са концепцијом одрживог развоја.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у интердисциплинарној области, која повезује технолошко инжењерство и примењену уметност и дизајн, како би усвајањем уметничких и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина из процеса припреме, производње и дораде графичких производа, са посебним освртом на употребу нових технологија. Студијски програм развија креативност за графички прилаз пласирању порука пропагандног садржаја кроз елементе графичког дизајна.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области примењена уметност и дизајн, како би усвајањем уметничких и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина развоја креативности у
функцији проналажења дизајнерског решења за индустријске проиводе, као и моделовање истих.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области веб дизајна, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања и вештина планирања, дизајнирања, израде, додавањa функционалности и интерактивности, оптимизације и објављивања веб страница.

Студијски програм Електротехника има за општи циљ стицање стручних, научних и практичних знања и вештина из области електротехнике, а посебно из електроенергетике и аутоматике.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра основних струковних студија у области информационих технологија, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање знања о програмским језицима за израду софтверских и веб апликација. Студенти се такође оспособљавају за одржавање оперативних и информационих система као и за администрацију рачунарских мрежа.

КОНКУРС за упис основних студија у школској 2022/2023. години

МАТЕРИЈАЛИ за пријемни испит

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програми

Инжењерство заштите

Предвидели смо да мастер заштите укључи обједињена знања свих наших студијских програма основних студија. На овај начин школујемо кадрове који ће у предузећима компетентно покривати ЦЕЛУ ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара, заштите животне средине и заштите на раду, како би усвајањем и применом научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм даје проширена знања која обезбеђују оспособљавање струковних мастер инжењера за развој и примену модела, метода, алата и процедура у инжењерству заштите.

Информационе технологије

Овај програм треба да пружи нова напредна знања из области информационих технологија. По завршетку студија стиче се стручни назив струковни мастер инжењер информационих технологија и система.

Циљ овог студијског програма је образовање кадра мастер струковних студија у области информационих технологија, како би усвајањем научних и стручних знања развили и унапредили струку. Студијски програм обезбеђује стицање напредних знања примене савремених технологија за планирање, развој и тестирање десктоп, веб и мобилних апликација вишег нивоа.

КОНКУРС за упис мастер студија у школској 2022/2023. години

ИНЖЕЊЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ
које можете да стекнете
након завршетка студија

ГДЕ СМО?

Налазимо се на централној локацији у Новом Саду

Локација

КОНТАКТ

Питајте све што вас занима

021/4892-511

skola@vtsns.edu.rs

Сматрам да Висока техничка школа у Новом Саду обезбеђује квалитетну наставу, професоре и ресурсе који су довољни за остваривање знања у области графичке индустрије и постављање чврстих темеља за даљу успешну каријеру.

Сања Хорак
Средња Политехничка школа у Суботици

Током студија, заједно са колегама, решавао сам многе занимљиве пројекте уз помоћ професора који су били више него вољни да помогну. По завршетку студија веома брзо сам нашао посао у струци.

Мирослав Кужић
Gostol-Gopan d.o.o. Нова Горица

Посебно бих истакао свеобухватност знања из стручних предмета графичког инжењерства, која сам имплементирао у свакодневним радним задацима и унапредио радне процесе у Заводу за израду новчаница и кованог новца.

Војкан Јовановић
Завод за израду новчаница и кованог новца

Велики број занимљивих стручних предмета, одличних професора и добре школске организације, буде у мени све већу жељу за даљим усавршавањем свог знања.

Милијана Перишић
Ауто школа Орбис у Новом Саду

Радим посао који волим и за који сам вредно учила. Стечено знање током студирања ми много помаже у раду, али не само знање већ и контакти и пријатељства.

Дуња Миланков
Општинска управа Нови Бечеј

Уз помоћ професора и асистената решавао сам многе задатке са лакоћом и временом се пронашао у својој будућој професији.

Драган Иванишевић
Горење-Тики у Старој Пазови